advertising image

موج جدید گرما در بریتانیا

با توجه به اطلاعات هواشناسی موج جدید گرما در راه بریتانیا است
درخواست دولت :آخر هفته ها کباب نکنید

این سومین موج گرمای بی سابقه در بریتانیا خواهد بود که امسال در پایان تابستان اکثر مناطق را در بر می‌گیرد 

طبق پیشبینی اداره های هواشناسی گرمای هوا در بسیاری از شهرها تا ۳۶ درجه خواهد رسید و در برخی مناطق تا ۴۰ درجه هم خواهد شد.

دولت از شهروندان خواسته تا آخر هفته کباب نکند 

گویا این موج‌ گرما از موج قبلی در ماه جولای بیشتر خواهد بو.

مشاهده بیشتر
advertising image

ادامه بحران در بریتانیا

بریتانیای بدون نخست وزیر همچنان در بحران 
گرانی و تورم و اعتصاب ها ادامه دارد
با استعفای بوریس جانسون انگلستان همچنان در بحران اقتصادی و مدیریتی بسر می برد

با وجود طرح کمک هزینه برای شهروندان هنوز هم در ادامه افزایش قیمت های سوخت و برخی مواد غذایی و برق و گاز کشور در نابسامانی است و همچنان این افزایش قیمت ها ادامه دارد.

مشاهده بیشتر

جشنواره ها ، مراسمات و کالج انگلیسی

advertising banner
جشنواره ها و نمایشگاه ها
advertising banner
جشن ها و مراسمات
advertising banner
کالج زبان انگلیسی

شبکه اجتماعی