myblog-image

مدت زمان انتظار برای دریافت ویزای الحاقی انگلستان از سه ماه به ۶ ماه افزایش یافت

وبسایت اداره مهاجرت مطلبی درباره افزایش مدت زمان انتظار برای پاسخ به ویزای الحاقی (ازدواجی یا نامزدی) منتشر کرد که بخاطر ترافیک درخواست ویزا از طرف جنگ زدگان اوکراینی مدت زمان پاسخ به درخواست ویزا از ۱۲ هفته به ۲۴ هفته افزایش یافت.

انگلستان اخذ ویزا برای مردم اوکراین را در اولویت مهاجرت خود گذاشته و تا کنون هزاران درخواست ویزا از طرف مردم اوکراین دریافت کرده و در حال صدور روادید برای آنها است.

این مطلب هنوز توسط خبرگزاری های رسمی اعلام نشده و فقط در وبسایت اداره مهاجرت بریتانیا (هوم آفیس) بصورت یک اعلامیه منتشر شده است.

امتیاز: هنوز امتیازی داده نشده است

There are no comments for this post