myblog-image

اعتصاب سراسری کارکنان قطار های درون و بیرون شهری انگلستان بویژه لندن که از چند روز پیش آغاز شده امروز به اوج خود رسیده است.
در شبکه بزرگ ریلی لندن اکثر مسیر ها اصلا کار نمیکنند و بسته شده اند.
در قطار های بین شهری هم بسیاری از کارکنان شهرهای کوچک و بزرگ دست به اعتصاب زدند و کار نمیکنند.
پایمال شدن حقوق انسانی و عدم پرداخت به موقع حقوق ماهانه از جمله دلایل اعتراض و اعتصاب کارکنان سیستم حمل و نقل ریلی انگلستان است.
نمایندگان پارلمان دیروز و دولت امروز به این مشکل بزرگ پرداخته اند و سعی در حل اختلاف دارند تا هرچه زودتر حمل و نقل کشور به حالت عادی دربیاید.

امتیاز: هنوز امتیازی داده نشده است

There are no comments for this post