جشن ها و مراسمات

 

  فیلم های کنسرت زدبازی  

 

 

 

  تصاویر کنسرت زدبازی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  جشن چهارشنبه سوری شبکه ایرانیان لیورپول  

 

 

 

  جشن هالوین پارتی شبکه ایرانیان لیورپول